Sunday, January 17, 2010

Semangat3!

Orang yang memiliki semangat, ia akan mencintai semua yang dihadapinya.
 Selalu ingat perkataan Al-Barudi yang selalu mengorbankan jiwanya... =)

No comments: